Jødisk profeti tyder på, at Messias kan komme snart.

Fra Israeltoday.co.il/
21. november 2011.

En middelalderlig Jødisk profeti om den kommende Messias i Israel synes at svare til den aktuelle situation i Mellemøsten, rapporterede Israel National News i weekenden.

Et stykke rabbinsk litteratur, kendt som Yalkut Shimoni, berører mange fremtidsscenarier for både nationen Israel og for verden. I afsnittet om den Bibelske Esajas’ Bog og de profetier, der er indeholdt deri, siger en rabbiner, der citerer fra Yalkut Shimoni:

"I de år, hvor Messias-Kongen kommer synligt, tirrer alle verdens nationer hinanden. Kongen af ​​Persien fremprovokerer en Arabisk konge, og den Arabiske konge vender sig til Aram for at få råd."

Denne beskrivelse ligner til forveksling Irans udfordrende atomprogram, og den spænding, det skaber med de Arabiske stater, især Saudi-Arabien. Men hvad sker der nu? Dette ifølge Yalkut Shimoni:

"Kongen af ​​Persien går tilbage og ødelægger hele verden. Og alle nationer i verden er i panik og angst, og de falder på deres ansigter og overmandes af smerter ligesom hos en fødende kvinde ..."

En nylig rapport fra Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA) bekræftede, at Iran arbejder på atomvåben, og at de formentlig kunne sende sådanne våben i felten om ikke mere end et års tid. Det betyder, at de diplomatiske bestræbelser er slået fejl, og medmindre, der kommer et usikkert forebyggende angreb fra Israel og/eller USA, vil Iran få atomvåben.

Mange i Vesten fokuserer nu deres indsats på at nedtone faren ved et nukleart Iran. De hævder, at lige som Sovjetunionen ikke gjorde brug af sine atomvåben mod Vesten, så vil også Iran udvise tilbageholdenhed. Men sådanne kommentarer tager ikke hensyn til den dybt indgroede religiøse ideologi hos dem, der regerer Iran. De ser sig selv som Allah’s redskaber til at skabe en ny guldalder for Islam.

Hvad betyder alt dette for Israel under forudsætning af, at Yalkut Shimoni taler korrekt? Teksten lyder:

"... Og Israel er i panik og nød og spørger: "Hvor skal vi gå hen? Hvor skal vi hen,? Og Han siger til dem: ”Mine sønner, frygt ikke! Alt det, jeg har gjort, har jeg gjort kun for jer. Hvorfor er I bange? Frygt ikke, jeres tid for forløsning er kommet, og den endelige forløsning er ikke som den første forløsning, for den første forløsning blev fulgt af sorg og trældom under andre kongeriger, men den endelige forløsning bliver ikke fulgt af sorg og trældom under andre riger."


Israel viser faktisk allerede tegn på panik og angst. Over den seneste måned har Israel været engageret i en anspændt offentlig debat om, hvorvidt man skulle angribe Irans nukleare faciliteter eller ikke, og de aviser, der spredes, har udpenslet, hvad der kunne ske med den Jødiske stat, både hvis den angriber, og hvis den ikke gør. I mellemtiden har Israel’s Home Front Command trænet en massiv, utraditionel missil-spærreild på Tel Aviv.

Det vides ikke, hvem der præcist udarbejdede Yalkut Shimoni, men den ældste nuværende kopi er dateret til omkring 1310 e.Kr. Mange af de rabbinere, der citeres i Yalkut Shimoni, levede langt tidligere i den Talmudiske æra - i første og andet århundrede e.Kr.
--------------------------
Oversat af Lj.