DBM - Bogprojekter.

Fra Balkanmission.dk/

Et emne, der har været meget vigtigt hele tiden, siden DBM blev oprettet i 1992 og som står i vore vedtægter, er formidling af Guds ord ved trykning og distribution af bibler og bibelske skrifter.

I begyndelsen drejede det sig om 5 småbøger på rumænsk, hvortil pastor Moscovici havde samlet nogle af sine radioprogrammer fra Johs. evg., Markus evg., 1. Mosebog. m.fl.

I 1996 kom han med en oversættelse af Luthers lille Katekismus, der viste sig at blive efterspurgt i Rumænien, hvor man manglede materiale til god kristendomsundervisning.

Fra 1996 - 99 udkom Øivind Andersens bog: “I sjælesorg hos Jesus” - opdelt i 3 småhæfter. Siden 1997 har vi adskillige gange fået trykt den lille “Hjertebog”, der indeholder centrale skriftsteder og som måtte trykkes igen og igen. Dens størrelse gør den velegnet til at tage med ved besøg på hospitaler, i fængsler og hvor man ellers møder mennesker. Hidtil er der trykt 30.000 stk. på rumænsk, 30.000 stk. på ungarsk og 10.000 stk. på ukrainsk.

Oprindelig blev den udgivet af Kristne Forretningsfolk, og vi udgav de rumænske, ungarske og ukrainske bøger efter aftale med dem. Nu har DBM overtaget den danske udgave, som der også spørges efter, og vi forventer, at den snart kan formidles herfra.

Så skete det i 2005, at vi fik henvendelse fra det forlag, der havde trykt den lille Katekismus m.m., om vi kunne gå ind i et større projekt. De havde nemlig forberedt udgivelse af en serie bøger om Martin Luther, hans liv og skrifter.

De 2 første bind blev trykt og forbavsende godt modtaget af både teologer, studerende og lægfolk i Rumænien! Udover at en del private har støttet dette, har Nordisk Östmission i Sverige ydet betydelige bidrag til vore udgivelser. Vi er taknemmelige for, at vi derfor fik frimodighed til så store projekter.

Luther-serien har ligget stille nogen tid, idet oversætteren af 3. bind døde, før det var færdigt. Forlaget har været meget omhyggelig med at finde en ny oversætter, men nu er arbejdet færdigt og bogen vil snart udkomme. Dette 3. bind vil indeholde Luthers forklaringer til Romerbrevet og Galaterbrevet samt et genoptryk af den lille Katekismus.

Som noget ganske nyt og aktuelt er 2 bøger på vej og vil blive trykt i december. Det er en andagtsbog, som mange her i Danmark sikkert kender. Den er skrevet af Hans Erik Nissen, tidl. højskoleforstander i Hillerød, og titlen er: “Et er nødvendigt”.

Flere har arbejdet med oversættelsen, hvor der først bare var tænkt på rumænsk udgivelse. Senere vedtog man også at udarbejde den på engelsk. Kunstneren Jørn Henrik Olsen har velvilligt stillet nogle af sine malerier i serien “Den brændende busk” til rådighed til omslaget på de nye bøger.

Bogen er delt op i 4 afsnit, så der er et kvartals andagter i hver bog. Giv en god gave til engelsk- eller rumænsktalende venner. Vi siger det særligt til alle dem, der har engelsktalende venner eller andre, der måske hellere vil læse engelsk end dansk. Brug denne chance til at give noget virkelig godt og med blivende værdi.

Der er ikke sat en bestemt pris på bogen, men dækning af portoen og et evt. bidrag til trykning af de næste bøger vil være en god hjælp. Kontakt os gerne på tlf. 74 28 17 57 eller dbm@balkanmission.dk
, hvis du vil bestille andagtsbogen eller nogle hjertebøger, når de kommer hjem fra trykkeriet.

Der er stadig brug for bidrag også til denne særlige gren af DBM’s arbejde. Tak for enhver henvendelse.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bladet udkommer 4 gange om året, og kan bestilles gratis ved at kontakte Dansk Balkan Mission eller ved at klikke her.