Når en Kristen dør.

Fra Evangelisten.no/
November 2013.
Av Johnn R. Hardang

Når en Kristen dør, hvor går han da?
De, som døde i troen på Jesus, hvor er de hen i dag? Det er mange, som stiller slike spørsmål. Og det er ulike grunner til at spørsmålene blir stilt. Noen står ved en grav.

En av foreldrene var gått bort, kanskje en av besteforeldrene. Noen har mistet et barn. Plutselig, eller kanskje etter lang tids sykdom. Noen sitter med en Bibel i fanget, andre er på et møte eller en gudstjeneste. Og så dukker spørsmålet opp: Når en kristen dør, hvor går han da? Hva skal vi svare på et slikt spørsmål?

Det er utrolig mange svar å høre. Og svarene, de er ganske forskjellige: De er i graven, sier noen. De er i dødsriket, sier andre. De er i paradis. Eller i Abrahams fang, blir det sagt. Gjerne med henvisning til Bibelen. De sover, sier noen. De ligger i en sovesal. De er i mellomtilstanden, sier andre. De er hos Gud, sier noen. De er i himmelen hos Jesus.

Og slik kunne vi bare fortsette. Svarene er like mange og like forskjellige som de som prøver å svare. Og så tenker folk: Nei, ingen kan vite det sikkert. Når de lærde svarer så forskjellig, hvordan skal vi andre da kunne vite det?

Og så gir de bare opp: Nei, ingen kan vite med sikkerhet. Er det slik det virkelig er? Finnes det ikke klare svar? Jo, det finnes et svar! Og vi finner det i Bibelen.

Så må vi lete etter det i Bibelen, som gjelder situasjonen etter Jesu oppstandelse. Også det er viktig. For da Jesus døde og sto opp, skjedde det store forandringer - også i forhold til døden og dødsriket.

I Matt 27:51-53 får vi høre om det som skjedde i Jerusalem da Jesus døde og oppga ånden: ”Og se, forhenget i templet revnet i to ovenfra og ned. Og jorden skalv, og klippene revnet. Gravene åpnet seg, og mange av de døde helliges legemer stod opp. Etter Jesu oppstandelse gikk de ut av gravene, og kom inn i den hellige stad og viste seg for mange.” Dette er et signal: Nå skjer det store ting også i dødsriket.

For ned til dødsriket. Sto opp fra de døde tredje dag.
Slik lyder det i den Apostoliske trosbekjennelsen. Men hvorfor gjorde Jesus akkurat dette? Ja, det er det flere grunner til: Han proklamerte sin seier for hele dødsriket. Men det er noe annet, som er like viktig. ”Han fòr opp i det høye og bortførte fanger,” sier Efes 4:8

Før Jesu død og oppstandelse var dødsriket delt i to: Det var en avdeling for de vantro og en avdeling for de troende. Og med et uoverstigelig svelg imellom. Men etter at Jesus hadde sonet synden og beseiret dødens og Djevelens makt, ble det forandring. Nå tok Jesus med seg alle, som var døde i troen på Ham hjem til Himmelen. Hjem til sin Far.

Den, som dør i troen på Jesus i dag, går altså hjem til Gud. De er i Himmelen hos Jesus. Og de er nærmere Jesus nå, enn de var det i sine herligste øyeblikk på Jorden. Paulus skriver flere ganger om dette.

I 2 Kor 5:6-8 sier han det slik: ”Derfor er vi alltid frimodige, selv om vi vet at så lenge vi er hjemme i legemet, er vi borte fra Herren. For vi vandrer i tro, ikke i beskuelse. Vi er altså frimodige, og vil heller være borte fra legemet og hjemme hos Herren.”

Og i Fil 1:21-23 skriver han: ”For meg er livet Kristus og døden en vinning. Men dersom det at jeg lever i kjødet gir frukt av mitt arbeid, da vet jeg ikke hva jeg skulle velge. Jeg kjenner meg dradd til begge sider. Jeg har lyst til å bryte opp herfra og være med Kristus, for det er så mye, mye bedre.”

Når en Kristen dør, hvor går han da? Svar: Han går hjem til Himmelen til Gud. Og de, som døde i troen på Jesus, hvor befinner de seg nå? Svar: De er hos Jesus, og er mye nærmere Han nå, enn de noen gang fikk oppleve det på Jorden.

For en trøst! Ta dette til hjertet.