Q: Hvordan kan jeg genkende en falsk lærer/profet?

Fra Gotquestions.org/Dansk/

A: Jesus advarede os om, at ”falske Kristus’er og falske profeter” vil komme og forsøge at føre selv de udvalgte vild (Matthæus 24:23-27; se også 2. Peter 3:3 og Judas 17-18).

Den bedste måde at beskytte dig selv imod falskhed og falske lærere på, er ved selv at kende Sandheden. Hvis du vil kende en kopivare, så må du undersøge den ægte vare.

Enhver troende, som ”går lige på med Sandheden Ord” (2 Timotheus 2:15), og som studerer Bibelen med omhu, kan genkende falsk lære. For eksempel så vil en troende, der nøje har læst om Faderens, Sønnens og Helligåndens gerninger i Matthæus 3:16-17, straks blive skeptisk, hvis en lære benægter Treenigheden.

Derfor er det første skridt at studere Bibelen, og bedømme al lære ud fra, hvad Bibelen siger. Jesus sagde, at ”et træ kendes ved frugten” (Matthæus 12:33). Når vi leder efter ”frugt,” så er der tre specifikke ting, vi kan bruge til at bedømme enhver lærer, for at bestemme hvor rigtig hans eller hendes lære er:

1) Hvad siger denne lærer om Jesus?
I Matthæus 16:15-16 spørger Jesus:”Hvem siger i jeg er?” Peter svarer: ”Du er Kristus, den levende Guds søn,” og fordi Peter svarer sådan, siger Jesus, at han er salig.

I 2 Johannesbrev 9 læser vi: ”Enhver, som går ud over Kristi lære og ikke bliver i den, har ikke Gud; men den, der bliver i hans lære, har både Faderen og Sønnen.” Med andre ord, så spiller Jesus Kristus og hans forsoningsværk en utroligt vigtig rolle; Pas på enhver, som hævder, at Jesus ikke er lige med Gud, som gør en mindre rolle ud af Hans offerdød, og som benægter Hans menneskelighed.

I 1 Johannes 2:22 står der: ”Hvem er en løgner, om ikke den, der benægter, at Jesus er Kristus? Antikrist er den, der fornægter Faderen og Sønnen.”

2) Prædiker denne lærer Evangeliet?
Evangeliet defineres som de gode nyheder om Jesu død, begravelse og opstandelse, ifølge Skrifterne (1 Korinther 15:1-4). Lige så behagelige, som de lyder, så er budskaber som ”Gud elsker dig,” ”Gud ønsker, at vi skal brødføde de sultne, og ”Gud ønsker at vi skal være rige” ikke hele Evangeliets budskab.

Som Paulus advarer i Galaterne 1:7: ”Der er bare nogle, som forvirrer jer og søger at forvrænge Kristi evangelium”. Der findes ikke nogen, heller ikke store prædikanter, der har ret til at ændre på det budskab, Gud har givet os. ”Hvis nogen forkynder jer et andet Evangelium end det, I tog imod, forbandet være han.” (Galaterne 1:9).

3) Viser læreren tegn på karaktertræk, som herliggører Gud?
I Judas 11 tales der om falske lærere, og der står: ”De er slået ind på Kains vej og har for vindings skyld givet sig Bileams vildfarelse i vold og går til grunde som Kora i hans opsætsighed”.

Med andre ord, så kan en falsk lærer kendes på sin stolthed (Kains forkastelse af Guds plan), grådighed (at Bileam profeterede for pengenes skyld), og oprør (at Kora ophøjede sig selv over Moses). Jesus sagde, at vi skulle tage os i agt for den slags mennesker, og at vi kunne kende dem på deres frugt (Matthæus 7:15-20).

Hvis du ønsker at studere emnet nærmere, så læs de bøger i Bibelen igennem, som specifikt blev skrevet til at bekæmpe falsk lære i Kirken: Galaterbrevet, 2 Petersbrev, 1 Johannesbrev, 2 Johannesbrev, og Judasbrevet.

Det kan ofte være svært at identificere en falsk lærer/falsk profet. Satan giver sig ud for at være en lysets engel (2 Korinther 11:14), og hans tjenere giver sig ud for at være retfærdige tjenere (2 Korinther 11:15).

Det er kun, når vi har stiftet et grundigt bekendtskab med Sandheden, at vi kan genkende det uægte.