Gud har ikke nullet ut et eneste løfte.

Fra Israeltoday.no/
1. april 2011.

Erstatningsteologien og Bibelens syn på Israel var tema på en konferanse for messiastroende ledere i Jerusalem. Teologien som sier at løftene i Den gamle pakt til jødene og Israel er opphevet, ble kraftig imøtegått.

– De hevder at Jesus nullet ut alle løftene i den gamle pakt og gjorde en ny pakt. Nå gjelder løftene kirken og Guds folk i verden. Men Jesus opphevet ikke et eneste løfte til Israels folk. Han oppfylte løftene, og derfor står løftene fra GT ved lag den dag i dag, sier Samuel Aweida.

I kampen mot Israel og for palestinernes sak er det blitt viktig å opptre politisk korrekt. Biskop Munib Younan i Den lutherske kirken i Det hellige land og Jordan, nå også generalsekretær i Det lutherske verdensforbund, er en av de ivrigste talsmennene for erstatsningsteologien. Han tar ikke ordet Israel i sin munn og snakker bare om Palestina og de palestinske byene Betlehem og Jerusalem.

Politisk korrekte
– De er blitt så opptatt av å være politisk korrekte at de har endt opp med bare å bli politiske og ikke lenger korrekte. De er bare opptatt av palestinernes sak og glemmer Guds sak og anliggende opp i det hele. Ved å ta ut Guds plan og løfter til Israel, tar de ut Guds autoritet og setter noe annet i stedet, sier Aweida.

Han sier de leser Bibelen på samme måte som de som forsvarer homofili ut fra Bibelen.

– Slike får ikke slippe til på talerstolen i Beit Elihau i Haifa, sier pastor Aweida.

Han kan ikke skjønne at såkalte evangeliske kristne kan lese Bibelen slik.
– Dette er ikke et nytt fenomen. Derfor bruker Paulus hele tre kapittel i Romerbrevet, kapittel ni til elleve, til å understreke at Guds utvelgelse av Israel står fast, sier Aweida.

Han viser til Guds pakt med Abraham i 1.Mosebok 15, der Gud lovet han tre ting: etterkommere, land og velsignelse.

Skeivt gudsbilde
– Paulus spør retorisk: Har Gud ombestemt seg? Og svaret er et klinkende klart nei. Gud har aldri gått tilbake på noen av disse løftene. De står ved lag den dag i dag. Hva slags gudsbilde ville det bli om han sa en ting i går, og så ombestemte seg i dag? De som forkynner slikt, har et helt skeivt gudsbilde, sier Samuel Aweida.

Han blir frustrert over norske biskoper som støtter slik tale og sier han blir både oppgitt og trist.

– Eneste måte å bli velsignet på er å tro på den jødiske Jesus, han som ble født i den jødiske Davidsbyen Betlehem og ble drept i den jødiske byen Jerusalem, sier han.

Aweida er lite glad for den store konferansen «Christ at the Checkpoint» i april i fjor der erstatningsteologien ved Betlehem Bible College var enerådende.

– Vi har evangeliske søsken på den arabiske siden som vi må forholde oss til. Deres bibelsyn er til tider et stort problem. Jeg deler ikke deres bibelsyn og syn på Israel, og jeg vil aldri anbefale våre ungdommer å gå på den skolen fordi de har satt til side Guds Ords autoritet i synet på Israel, sier Aweida.

DagenMagazinet/Solsvik